RBV
linje
På gång
linje
Har hänt
linje
Hyr ett tåg !
linje
Om föreningen
linje
Trafikavdelningen
linje
Maskinavdelningen
linje
Bli medlem !
linje
Tidning
linje
Fordon
linje
Historia
linje
Försäljning
linje
Kontakta oss
linje

 

 

Roslagsbanans Veterantågsförening, RBV

Föreningen bildades 1992 av ett antal anställda på Roslagsbanan, när det stod klart att de gamla vagnarna skulle tas ur trafik. Att passagerarvagnarna skulle tas om hand av olika museiföreningar var en självklarhet, men de elektriska motorvagnarna hade inte någon förening användning för. Alltså beslöt man att starta en egen förening för att bevara och bedriva trafik med dessa.
Allt arbete utförs ideellt. Många av oss har ingen anknytning till Roslagsbanan mer än att vi vill bevara fordonen och ha kul tillsammans.

> Stadgar

Fordonen ägs av Spårvägsmuseet och som även hyr lokalerna åt oss. Föreningens roll är att renovera och underhålla fordon,  planera trafik samt medlemsverksamhet.
Föreningen har inte något trafiktillstånd, utan sammarbetar med SL's entreprenör på Roslagsbanan, från och med 7 januari 2013 Arriva, innan dess var det Roslagståg (2003-2013), AB Linjebuss senare Connex tåg och Veolia transport (1998-2003) som ansvarade för trafiken.

Numera är det även Arriva som växlar våra fordon från vårt område på Östra Station till plattform när vi har körningar. 2007-2013 var det Roslagståg ,Tågia (2003-2007) och innan det Bombardier som skötte om detta. Spåren och kontaktledningen ägs och sköts av SL genom entreprenörer.

Funktionärer:
 Styrelsen
Richard Ekström Ordförande

Bo Blom Kassör

Johan Mårlid Ledamot (sekreterare)
Thomas Tell Ledamot

Robin Högberg Ledamot (vice ordförande)

Mikael Hillbo Ledamot

Jörgen Larsson Ledamot

Göran Gylje
Suppleant


Morgan Holmberg
Suppleant
Gunnar Hesslin
Suppleant

TrafikavdelningThomas Tell
Robin Högberg
Jörgen Larsson
Trafikchef
Trafikchef
Vice trafikchefMaskinavdelningMikael Hillbo Maskinchef


PR & TidskriftJohan Cedergren
Mikeal Hillbo

Ola Insulander
Redaktionskommitté Veterantåget


Redaktör Veterantåget (Adjungerad)Försäljning
Göran Gylje

MedlemsregistratorJohan Cedergren (Adjungerad)Digital kommunikationJohan Mårlid
Morgan Holmberg
Webbmästare
Facebookmästare


       
Föreningens kontaktperson mot Arriva och SL
Jörgen Larsson
Robin Högberg


Valberedning
Daniel Hellqvist


Vakant
Vakant
       
Revisorer      
Stellan Gustafsson Spårvägsmuseets representat    
Margita Hudin      
       
Revisorssuppleanter      
Per Lindroos Spårvägsmuseets representat    
Lars-Erik Torstenson      

Adress:
Roslagsbanans veterantågsförening
c/o Arriva AB
Valhallavägen 75
114 27 Stockholm
P.g. 644 28 69-1